Acte necesare

STAREA CIVILA

 

I.DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII DUPLICATULUI ACTELOR DE STARE CIVILA:

 

 • ·        CERERE TIP-se solicita si se completeaza la secretarul comunei;
 • ·        TAXA TIMBRU- 5 LEI la caseria Primariei Urechesti;
 • ·        ACT DE IDENTITATE VALABIL sau procura speciala

 

II.DOCUMENTE NECESARE  TRANSCRIERII ACTELOR DE STARE CIVILA DIN STRAINATATE:

 • ·        -CARTI DE IDENTITATE SOTI ;
 • ·        CERTIFICATE DE NASTERE SOTI;
 • ·        CERTIFICATUL ORIGINAL, de regula APOSTILAT, pentru care se solicita transcrierea;
 • ·        DECLARATIE STABILIRE DOMICILIU PE RAZA COMUNEI

 

III. DOCUMENTE NECESARE  IN VEDEREA CASATORIEI

 • ·        CARTI DE IDENTITATE VALABILE CU DOMICILIUL PE RAZA COMUNEI pentru unul dintre soti.
 • ·        CERTIFICATE DE NASTERE;
 • ·        CERTIFICATE PRENUPTIALE elibrtate de medicul de familie VALABILE 14 ZILE;
 • ·        SENTINTA DE DIVORT DEFINITIVA (PENTRU A DOUA CASATORIE);
 • ·        TAXA: 25/30 LEI

 

IV.DOCUMENTE ELIBERARE ANEXA 24-DEZBATEREA MOSTENIRII

– ACTE DE IDENTITATE;

-CERTIFICATE DE STARE CIVILA:DECES in special, CASATORIE , NASTERE;

-ACT DE PROPRIETATE AL IMOBILELOR ASUPRA CAORORA SE SOLICITA INSCRIEREA IN ANEXA 24(TITLU DE PROPRIETATE, ACTE TRANSLATIVE DE PROPRIETATE(VANZARE CUMPARARE, DONATIE,ETC.),AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE; EXTRAS CONT (DACA DEFUNTUL DETINE DEPOZITE BANCARE SAU NEBANCARE)

 

 

REGISTRUL AGRICOL

 

I. DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII ADEVERINTEI DE ROL AGRICOL

 • ·        TAXA TIMBRU -2 LEI ;
 • ·        CERERE adresata Compartimentului Agricol;
 • ·        ACT DE IDENTITATE VALABIL sau procura speciala;
 • ·        DECLARATIE DE ACTUALIZARE  ROL AGRICOL pentru anul in curs;
 • ·        DOCUMENTE CARE SA ATESTE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR SAU CONSTRUCTIILOR;
 • ·        ACTE DE STARE CIVILA-certicate de nastere, casatorie,deces;

          In cazul in care se solicita acest tip de adeverinta pentru intocmirea/schimbarea  actului de identitate pentru a se face dovada unei locuinte pe raza comunei pentru cei care necesita LUAREA IN SPATIU:

 

 • ·        ACT DE IDENTITATE VALABIL a titularului dr. de proprietate asupra locuintei sau procura speciala ;
 • ·        ACT DE IDENTITATE VALABIL al celui care solicita luarea in spatiu;
 • ·        documentele mentionate la eliberarea adv rol agricol;

 

II. DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII ANEXEI 1 SI 2-POSESIA SUB NUME DE PROPRIETAR/PROCES VERBAL

 • ·        ACTE DE IDENTITATE;
 • ·        PLAN DE AMPLASAMENT DE PERS.AUTORIZATA;
 • ·        2 MARTORI;

TAXA: 20 lei