Economie

DEZOLTAREA ECONOMICA

Dezvoltarea economica este pentru comuna Urechesti prioritatea numarul 1 .Pentru sustinerea acestui obiectiv administratia locala a creat permanent un cadru favorabil , atat pentru investitorii locali, cat si pentru cei din exteriorul localitatii.
Dovada sustinerii acestei politici publice de dezvoltare este reflectata de urmatorii indicatori economici:
– nr. de egenti economici existenti in evidenta Registrului comertului in comuna Urechesti, judetul Bacau , la data de 31.10.2013, aceata fiind de 150 de firme cu diverse forme de organizare juridica(SRL,SNC,AF,PFA,I.I)
– nr. de proicte cu finantare europeana depuse prin Programul National de Dezvoltare , in perioada 2009-2013, peste 40 de proiecte pe componenta privata(masurile 141,121,125,312,43.1)
-dezvoltarea activitatilor economice existente pe teritoriul comunei(productie, servicii, comert)
Procesul de dezvoltare imprimat in ultimii 14 ani va fi sustinut in continuare , printr-o serie de masuri concrete, ca de exemplu:
– crearea zonei de dezvoltare economica(parc industrial), avand alocata peste 20 de ha de teren cuprinse in Planul Urbanistic General al comunei.
– indentificarea , informarea si sprijinirea potentialilor investitori locali si din afara comunei , pentru desfasurarea de activitati economice(productie si servicii) si acordarea de teren in concesiune , la preturi foarte mici.
– sprijinul direct acordat investitorilor de catre administratia locala va fi compus din:
• nivel mic al taxelor si impozitelor locale;
• acces la reteaua de alimentare cu energie de mare si joasa tensiune;
• acces la calea ferata;
• acces la reteaua nationala si europeana de drumuri(D.N.11.A. si DE85)
• forta de munca calificata(majoritatea cu studii medii si superioare)
• pretul foarte mic al m.p de teren concesionat;
• populatia deosebit de omogena din punct de vedere etnic(99,5 % romani)
• gradul scazut al infractionalitatii
Pe langa componenta privata a dezvoltarii economice, adminsitratia locala este angrenata intr-o serie de proiecte cu finantare europena si nationala , cu scopul ridicarii conditiilor de viata a cetatenilor, cat si pentru crearea unui aspect edilitar placut si civilizat, in echilibru cu mediul natural, ca de exemplu:
1. proiecte de vizeaza dezvoltarea infrastructurii rutiere(modernizare drumuri si canale pluviale)
2. dezvoltarea retelei pietonale
3. constructii de obiective culturale, sociale si religioase;

Economia locala este  un factor deosebit de important in evolutia comunitatii locale , factorul politico-administrativ existent in comuna  a inteles de mult timp importanta dezvoltarii si sprijinirii mediului economic, obiectiv fundamental pentru crearea premizelor cresterii constante a veniturilor bugetare de la un an la altul si orientarea acestora pentru sustinerea de noi investitii publice absolut necesare comunitatii.

Toate aceste oportunitati vor putea stimula interesul celor care doresc sa investeasca intr-un loc sigur si pe termen lung .