Comisia economică

Activităţi economico-financiare, Activităţi social-culturale, Agricultura Culte, Invăţământ, Sănătate şi familie,  Amenajarea teritoriului şi urbanism, Munca şi protecţie socială, Protecţia copilului, Protecţia mediu şi turism;

 

1. MOISA ION – presedinte

2. PRISECARU VASILE- secretar comisie

3. DUMBRAVEANU VASILE-membru

4.GHEORGHEOIU NECULAI-membru

5.DUMITRU NICOLAE-membru

6.MUNTEANU MIHAI-membru

7.LUNGU VIOREL-membru