Comisii de specialitate

1.Comisia juridica si de disciplina   2.Comisia pentru Agricultura, activitati economico financiare, Activitati social-culturale, Culte, Invatamant, Sanatate si familie, Amenajaraea teritoriului si urbanism, Munca si protectie sociala, Protectie copii, Protectie mediu si turism, administratie publica, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor