Anunț privind proiectulul „Modernizarea drumuri de interes local, comuna Urechești, județul Bacău”,

Nr. 2916 /16.05.2017

Comuna Urechești titular al proiectului „Modernizarea drumuri de interes local, comuna Urechești, județul Bacău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Urechești, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 22.05.2017’’

PRIMAR,
TALABA NICOLAE