ANUNT

Primaria comunei Urechesti, judetul Bacau, organizeaza , in data de 28.12.2016, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante :

 

  1. CONSILIER , cls.I, grad superior – Compartiment executari silite

 

conditii : studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent ,vechime : 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

 

Proba scrisa se va desfasura in data de 28 decembrie 2016, ora 10,00,proba scrisa,respectiv 29 decembrie 2016 , ora 12,00 interviul .

Dosarele de înscriere la concurs se  depun in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului privind desfasurarea concursului de recrutare in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a III-a la, registratura generală a instituţiei.

 

Contact:                   telefon:0234/335500,fax0234335591,mail:primaria.urechesti@gmail.com

 

 

 

Primar,

Talaba Nicolae