ANUNT

Primaria comunei Urechesti, judetul Bacau, organizeaza , in data de 28.12.2016, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante :

1. CONSILIER , cls.I, grad debutant – Compartiment financiar contabil

conditii : studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent ,vechime : nu necesita vechime

Proba scrisa se va desfasura in data de 28 decembrie 2016, ora 10,00,proba scrisa,respectiv 29 decembrie 2016 , ora 12,00 interviul .
Dosarele de înscriere la concurs se depun in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului privind desfasurarea concursului de recrutare in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a III-a la, registratura generală a instituţiei.

Contact: telefon:0234/335500,fax0234335591,mail:primaria.urechesti@gmail.com

Primar,
Talaba Nicolae