ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

Unitatea administrativ-teritorială URECHESTI din judeţul BACAU anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1,2,3,4, începând cu data de 5.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMĂRIEI URECHESTI,JUDEŢUL BACAU, conform art. 14 alin. (1) şi (2) dinLegea cadastrului şi a publicităţii imobiliarenr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulteroare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.